Biografia

Agnieszka Stępińska – doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce. Obecnie pełni stanowisko profesora w Zakładzie Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

W latach 2001 – 2003 była stypendystką międzynarodowego programu doktoranckiego „Europa Fellows” , który zrealizowała na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Główne obszary zainteresowań badawczych to dziennikarstwo oraz komunikowanie polityczne i międzynarodowe. Autorka ponad 50 prac z zakresu marketingu politycznego, badań nad dziennikarzami i zawartością przekazów medialnych. Jest autorką dwóch monografii: News in Europe, Europe on News (2011) oraz Media and Communication in Europe (2014). W latach 2010 – 2016 zasiadała w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Jest członkiem rad naukowych czasopism: Central European Journal of Communication oraz Środkowoeuropejskich Studiach Politycznych.

Uczestniczyła i uczestniczy w wielu międzynarodowych projektach badawczych m.in. Foreign News on TV i Global Journalist of the 21st Century. W latach 2010-2013 przewodziła międzynarodowej grupie prowadzącej badanie zatytułowane Media Coverage of the Polish EU Presidency. W latach 2014-208 była wiceszefową zespołu badawczego w ramach Akcji COST IS1308 Populist Political Communication in Europe. Comprehending the Challenge of Mediated Political Populism for Democratic Politics. Agnieszka Stępińska pełni też rolę lidera polskiej grupy badawczej partycypującej w międzynarodowym projekcie Journalistic Role Performance Around the Globe. Ponadto, należy do Network of European Political Communication Scholars.

Od 2016 roku kieruje zespołem zajmujących się prowadzeniem badań nad populistycznym komunikowaniem politycznym w Polsce (www.populizm.amu.edu.pl)