Publikacje

Książki:

Stępińska, A., Lipiński, A., Piontek, D., & Hess, A. (2020). Populist Political Communication in Poland: Political Actors–Media–Citizens. Logos Verlag Berlin GmbH.

Stępińska A. (2004). Marketingowe strategie wyborcze. Wybory prezydenckie w Polsce (1990 – 2000). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Prace pod redakcją:

Stępińska, A., & Lipiński. A. (red.). (2020). Badania nad dyskursem populistycznym: wybrane podejścia. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Stępińska, A. (red.). (2020). Populist Discourse in the Polish Media. UAM w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Stępińska, A. (red.). (2020). Populist Political Communication across Europe: Contexts and Contents, Studies in Communication and Politics, 13, Peter Lang Publishing Group. https://doi.org/10.3726/b17824

Stępińska, A., Jurga-Wosik, E., & Secler, B. (red.). (2018). Oblicza współczesnej komunikacji. Konteksty, problemy, wyzwania. Wydawnictwo ToC.

Stępińska, A. (red.). (2014). Media and Communication in Europe, Logos Verlag. https://doi.org/10.30819/3680

Stępińska, A. (red.). (2011). News in Europe, Europe on News, Logos Verlag.

Artykuły w czasopismach naukowych:

Trilling, D., Kulshrestha, J., de Vreese, C., Halagiera, D., Jakubowski, J., Möller, J., Puschmann, C., Stępińska, A., Stier, S., & Vaccari, C. (2022). Is sharing just a function of viewing? The sharing of political and non-political news on Facebook. Journal of Quantitative Description: Digital Media, 2. https://doi.org/10.51685/jqd.2022.016

Heiselberg, L., Stępińska, A. (2022). Transforming Qualitative Interviewing Techniques for Video Conferencing Platforms. Digital Journalism, 1-12. https://doi.org/10.1080/21670811.2022.2047083

Castro, L., Strömbäck, J., Esser, F., Van Aelst, P., de Vreese, C., Aalberg, T., Cardenal, A.S., Corbu, N., Hopmann, D.N., Koc-Michalska, K., Matthes, J., Schemer, C., Sheafer, T., Splendore, S., Stanyer, J., Stępińska, A., Štětka, V., Theocharis, Y. (2021). Navigating High-choice European Political Information Environments: A Comparative Analysis of News User Profiles and Political Knowledge. International Journal of Press-Politics, 1-33. https://doi.org/10.1177/19401612211012572

Stępińska, A. (2021). Contemporary Political Communication. Interview with Prof. Gianpietro Mazzoleni. Central European Journal of Communication, 3(27), 441-445. https://doi.org/10.51480/1899-5101.13.3(27).8

Salgado, S., Luengo, Ó. G., Papathanassopoulos, S., Suiter, J., & Stępińska, A. (2021). Crisis and populism: a comparative study of populist and non-populist candidates and rhetoric in the news media coverage of election campaigns. European Politics and Society, 1–16. https://doi.org/10.1080/23745118.2021.1896882

Van Aelst, P., Toth, F., Castro, L., Štětka, V., de Vreese, C., Aalberg, T., Cardenal, A. S., Corbu, N., Esser, F., Hopmann, D. N., Koc-Michalska, K., Matthes, J., Schemer, C., Sheafer, T., Splendore, S., Stanyer, J., Stępińska, A., Strömbäck, J. & Theocharis, Y. (2021). Does a Crisis Change News Habits? A Comparative Study of the Effects of COVID-19 on News Media Use in 17 European Countries. Digital Journalism, 1–31. https://doi.org/10.1080/21670811.2021.1943481

Theocharis, Y., Cardenal, A., Jin, S., Aalberg, T., Hopmann, D. N., Strömbäck, J., Castro, L., Esser, F., Van Aelst, P., de Vreese, C., Corbu, N., Koc-Michalska, K., Matthes, J., Schemer, C., Sheafer, T., Splendore, S., Stanyer, J., Stępińska, A., & Štětka, V. (2021). Does the platform matter? Social media and COVID-19 conspiracy theory beliefs in 17 countries. New Media & Society, 1–26. https://doi.org/10.1177/14614448211045666

Stępińska, A. (2021). Factors Affecting Self-Censorship Among Polish Journalists, Zeszyty Prasoznawcze, 2(246), 49–63. https://doi.org/10.4467/22996362pz.21.010.13475

Stępińska, A. (2019). The Hungarian media system under political pressure. Interview with Prof. Péter Bajomi-Lázár. Central European Journal of Communication, 12(2), 257–262. https://doi.org/10.19195/1899-5101.12.2(23).9

Lipiński, A., & Stępińska, A. (2018). Polish Right-Wing Populism in the Era of Social Media. Problems of Post-Communism, 1–12. https://doi.org/10.1080/10758216.2018.1484667

Márquez-Ramírez, M., Mellado, C., Humanes, M. L., Amado, A.; Beck, D.; Davydov, S.; Mick, J., Mothes, C., Olivera, D.; Panagiotu, N., Roses, S., Silke, H., Sparks, C., Stępińska, A.; Szabó, G.; Tandoc, E. & Wang, H. (2019). Detached or Interventionist? Comparing the Performance of Watchdog Journalism in Transitional, Advanced and Non-democratic Countries. The International Journal of Press/Politics, 1–12. https://10.1177/1940161219872155

Mellado, C., Hellmueller, L., Márquez-Ramírez, M., Humanes, M. L., Sparks, C., Stepinska, A., Pasti, S., Schielicke, A.M., Tandoc, E., & Wang H. (2017). The Hybridization of Journalistic Cultures: A Comparative Study of Journalistic Role Performance. Journal of Communication, 67(6), 944–967, https://10.1111/jcom.12339

Stępińska, A., Narożna, D., Secler, B., & Jurga-Wosik, E. (2017). Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej w Polsce. Motywacje, oczekiwania i plany zawodowe. Studia Medioznawcze, 1(68), 11–24. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.68.406

Stępińska, A. (2017). Polish journalists. A profession (still) in transition?. Central European Journal of Communication, 10(18), 32–47. https://doi.org/10.19195/1899-5101.10.1(18).3

Stępińska, A., Jurga-Wosik, E., Adamczewska, K., Secler, B., & Narożna, D. (2017). Postawy polskich dziennikarzy wobec aktorów politycznych: badania empiryczne. Przegląd Politologiczny, 1, 127–142. https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.1.9

Van Aelst, P., Strömbäck, J., Aalberg, T., Esser, F., De Vreese, C., Matthes, J., Hopmann, Salgado, S., Hubé, N., Stępińska, A., Papathanassopoulos, S., Berganza, R., Legnante, G., Reinemann, C., Sheafer, T. & Stanyer, J. (2017). Political communication in a high-choice media environment: a challenge for democracy?. Annals of the International Communication Association, 41(1), 3–27. https://doi.org/10.1080/23808985.2017.1288551

Stępińska, A., & Adamczewska, K. (2017). Obecność stylu populistycznego w mediach informacyjnych podczas kampanii wyborczej w 2015 roku. e-Politikon, 24, 59–86.

Stępińska, A. (2016). Politicization of Europe – Polish media coverage of the EU presidency, Rocznik Integracji Europejskiej. 10, 213– 228, https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.13

Stępińska, A., Adamczewska, K., Narożna, D., Jurga–Wosik, E.,  & Secler, B. (2016). Zmiany motywów wyboru zawodu dziennikarskiego w Polsce. Zeszyty Prasoznawcze, 2(226), 392–407, https://doi.org/10.4467/22996362PZ.16.026.5430

Stępińska, A., & Szabo, G. (2016). Continities and discontiuities: changing patterns in journalism and media in Central and Eastern Europe. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2, 5–14, https://doi.org/10.14746/ssp.2016.2.1

Stępińska, A., Jurga–Wosik, E., Adamczewska, K., Secler, B., & Narożna, D. (2016). Journalistic role performance in Poland. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2, 37–52, https://doi.org/10.14746/ssp.2016.2.3

Secler, B., Stępińska, A., Jurga-Wosik, E., Narożna, D., & Adamczewska, K. (2016). Model dziennikarstwa zorientowany na obywateli w perspektywie paradygmatu społecznej odpowiedzialności mediów. Przykład prasy w Polsce. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 2(32), 167–185. https://doi.org/10.18778/1505-9057.32.13

Wöhlert, R., Joye, S., Stępińska, A., Biltereyst, D., & Velders, K. (2015). News coverage of the first Polish presidency of the Council of the European Union 2011: Findings from an international comparative study. Central European Journal of Communication, 8(2), 187–204.

Kołodziejczak, M., & Stępińska, A. (2014). Podstawy teoretyczne badań nad wydarzeniami medialnymi, Zeszyty Prasoznawcze, 1(217), 1–21. https://doi.org/10.4467/2299-6362PZ.14.001.2136

Stępińska, A. (2014-2015). „Geografia newsów” i kryteria selekcji informacji zagranicznych, Media, Kultura, Społeczeństwo, 9/10, 7–18.

Stępińska, A. (2013). International project: Media coverage of the Polish EU presidencyŚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne, 3, 71–86.

Stępińska, A., (2013). The Polish EU presidency in Polish press: Did we actually notice it?Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 3, 191–206.

Stępińska, A., & Ossowski, S. (2012). Three Generations of Polish Journalists: Professional Roles and IdentitiesJournalism Studies, 5-6, 857–867. http://dx.doi.org/10.1080/1461670X.2012.668000

Stępińska, A., (2012). Media Coverage of the Polish EU Presidency, Yearbook of Polish European Studies, 15, 61–81.

Stępińska, A., & Ossowski, S. (2011). Dziennikarze w Polsce: wartości, priorytety i standardy zawodoweStudia Medioznawcze, 1, 17–30.

Stępińska, A., Wrześniewska Pietrzak, M. (2011). Debaty prezydenckie 2010: komunikacja przez pryzmat wartościŚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2, 5–32.

Stępińska, A. (2011). Obraz konfliktu rosyjsko – gruzińskiego w 2008 roku w polskiej prasie drukowanejZeszyty Prasoznawcze, 1/2, 59–75.

Stępińska, A. (2010). `Double elections’ as a context of political communication. Analyzing the 2005 parliamentary and presidential campaign advertising in Poland, CEU Political Science Journal, 5(2), 202–237.

Stępińska, A., & Hordecki, B. (2010), Postawy wobec Stanów Zjednoczonych: raport z międzynarodowych badań porównawczychPrzegląd Politologiczny, 4, 53–68.

Stępińska, A. (2009).  Euronews: europejska stacja telewizyjna?  Przegląd Politologiczny, 3, 129–144.

Stępińska, A. (2009). Formats of the election campaign messages in PolandŚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne, 4, 21–38.

Stępińska, A. (2006). Wizerunek polityka lokalnego i rola środków masowego przekazu w jego kształtowaniuŚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2, 151–164.

Stępińska, A. (2005). Telewizyjna kampania referendalna jako arena rywalizacji politycznej. Referendum unijne w Polsce w 2003 r.  Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 1, 39–58.

Stępińska, A. (2005). Globalny przepływ informacji i propagandy. Atak terrorystyczny na USA z 11 września 2001 r. jako wydarzenie medialneProblemy Humanistyki, 10/11, 57–67.

Stępińska, A. (2004). Strategia wyborcza: definicja, elementy i typy. Przegląd Politologiczny, 3, 25–36.

Rozdziały w monografiach:

Cardenal, A. S., Castro, L., Schemer, C., Strömbäck, J., Stępińska, A., de Vreese, C., & Van Aelst, P. (2021). Divided We Trust?: The Role of Polarization on Rally-around-the-Flag Effects during the COVID-19 Crisis. W P., Van Aelst, J. G., Blumler (red.), Political Communication in the Time of Coronavirus (s. 157-173). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003170051-13

Mellado, C., Márquez-Ramírez, M., Humanes, M. L., Mothes, C., Amado, A., Davydov, S., Stępińska, A., & Tandoc, E. (2021). Beyond Journalistic Norms: Empirical Lessons on Role Performance in the News. W C. Mellado (red.), Beyond Journalistic Norms. Role Performance and News in a Comparative Perspective  (s. 225–244). Routledge.

Stępińska, A., Szabó, G., Márquez-Ramírez, M., Pasti, S., & Panagiotou, N. (2021). Journalistic Role Performance: A Societal-Level Approach. W C. Mellado (red.), Beyond Journalistic Norms. Role of Performance and News in a Comparative Perspective  (s. 205–224). Routledge.

Stępińska, A., Szabó, G., Amado, A., & Silke, H. (2020). Journalistic Voice: The Performance of the Interventionist Role. W C. Mellado (red.), Beyond Journalistic Norms Role of Performance and News in a Comparative Perspective (s. 85–102). Routledge.

Mellado, C., Márquez-Ramírez, M., Humanes, M. L., Amado, A., Mothes, C., Silke, H., Stępińska, A. & Tandoc, E. (2020). Mapping Professional Roles in News Content Across 18 Countries: A Descriptive Overview. W C. Mellado (red.) Beyond Journalistic Norms. Role of Performance and News in a Comparative Perspective  (s. 67–84). Routledge.

Adamczewska, K., & Stępińska, A. (2020). Who Covers Populism? Types of Populism in Print Media Outlets. W A. Stępińska (red.), Populist Discourse in the Polish Media (s. 25–44). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Jakubowski, J., Stępińska, A., & Halagiera, D. (2020). What Populism is About? Topics in Populist Discourse in Print Media. W A. Stępińska (red.), Populist Discourse in the Polish Media (s. 61–80). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Lipiński, A., & Stępińska, A. (2020). Populizm prawicowy w Polsce. W P. Tomanek (red.), Nieliberalna rewolucja w Polsce (s. 96–109). Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Lipiński, A., & Stępińska, A. (2020). Przegląd badań nad populizmem w Polsce. W A. Lipiński & A. Stępińska (red.), Badania nad dyskursem populistycznym: wybrane podejścia (s. 23–47). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Lipiński, A., & Stępińska, A. (2020). Współczesne badania nad populizmem – wybrane dylematy i kluczowe podejścia. W A. Lipiński & A., Stępińska (red.), Badania nad dyskursem populistycznym: wybrane podejścia (s. 5–22). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Stępińska, A., & Szabo, G. (2020). Between Reporting and Interpreting: Journalistic Voice in the News Media in Transitional Democracies. W D.C. Balaban, I. Hosu,& A. Voina (red.) Communication. It’s about platforms (s. 21–34). Accent.

Stępińska, A., Wyszyński, J. (2020). Ilościowa analiza zawartości przekazów w badaniach nad dyskursem populistycznym, W A. Lipiński & A. Stępińska (red.), Badania nad dyskursem populistycznym: wybrane podejścia (s. 107–129). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Stępińska, A., Piontek, D., Jakubowski, J. (2020). Międzynarodowe badania empiryczne nad populistycznym komunikowaniem politycznym – wyzwania metodologiczne i organizacyjne, W A., Lipiński & A., Stępińska (red.), Badania nad dyskursem populistycznym: wybrane podejścia (s. 107–129). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Stępińska, A. (2020). Populism According to the Polish Print Media. W A. Stępińska (red.) Populist Political Communication across Europe: Contexts and Contents, Studies in Communication and Politics, 13, (s. 89–112). Peter Lang Publishing Group.

Stępińska, A., Wrześniewska-Pietrzak, M., & Wyszyński, J. (2020). Theoretical Background and Methods of the Study on Populist Discourse in the Media. W A. Stępińska (red.), Populist Discourse in the Polish Media (s. 1–22). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Stępińska, A., & Wąsicka-Sroczyńska, M. (2020). Who ‘Speaks Populism’in Print Media? The Populist Discourse of Political Actors and Journalists. W A. Stępińska (red.), Populist Discourse in the Polish Media (s. 45–60). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Esser, F., Stępińska, A., Pekáček, O., Seddone, A., Papathanassopoulos, S., Peicheva, D., … & Engesser, S. (2019). Event-, politics-, and audience-driven news: A comparison of populism in European media coverage in 2016 and 2017. W C. Reinemann, J. Stanyer, T. Aalberg, F. Esser, & C.H. de Vreese (red.) Communicating Populism. Comparing Actor Perceptions, Media Coverage, and Effects on Citizens in Europe (s. 123–140). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429402067-7

Salgado, S., Culloty, E., & Stępińska, A. (2019). Comparing Election News Coverage in Europe: Theoretical and Empirical Foundations of the Approach. W S. Salgado (red.) Mediated Campaigns and Populism in Europe (s. 1–22). Palgrave Macmillan.

Stępińska, A., Lipiński, A., & Adamczewska, K. (2019). The 2015 Parliamentary Election in Poland: A Political Déjà vu. W S. Salgado (red.) Mediated Campaigns and Populism in Europe (s. 143–164). Palgrave Macmillan.

Lipiński, A., & Stępińska, A. (2018). Polish Right-wing Populism. W J. Harper (red.), Poland’s Memory Wars. Essays on Illiberalism (s. 80–95). Central European University Press.

Piontek, D., Stępińska, A., Jurga-Wosik, E. (2018). Media i ich znaczenie w kształtowaniu kultury politycznej. W A. Stelmach, M. Lorenc, & M. Łukaszewski (red.), Kultura polityczna w poszukiwaniu nowego paradygmatu: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Wallasowi. T. 1 (s. 161–172). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Stępińska., A., & Lipiński, A. (2018). Rechter Populismus in Polen. W J. Harper (red.), Polens Streit um die Erinnerung. Essays zur Illberalität (s. 93–110). Tectum Verlag.

Stępińska, A., Jurga-Wosik, E., & Secler, B. (2018). Wstęp. W A. Stępińska, E. Jurga-Wosik, & B. Secler (red.), Oblicza współczesnej komunikacji: konteksty, problemy, wyzwania (s. 5–15). Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Wydawnictwo ToC.

Stępińska, A. (2017). Media Use: Former Eastern European States. W P. Rössler, C. Hoffner,  & L. Van Zoonen, The International Encyclopedia of Media Effects (s. 1–9) Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781118783764.wbieme0009

Stępińska, A., Lipiński, A., Hess, A., & Piontek, D. (2016). Poland: A Fourth Wave of Populism? W T. Aalberg, F. Esser, C. Reinemann, J. Stromback, & C.H. de Vreese, Populist political communication in Europe (s. 299–311). Routledge.

Esser, F.,  Stępińska, A.,  & Hopmann, D. (2017). Populism and the media: cross-national findings and perspectives. W T. Aalberg, F. Esser, C. Reinemann, J. Stromback, & C.H. de Vreese (red.), Populist political communication in Europe (s. 365–380). Routledge.

Stępińska, A. (2017). Political Advertising During the 2014 Polish EU Parliamentary Election Campaign. W R. Boicu, S. Branea, & A. Stefanel (red.), Political Communication and European Parliamentary Elections in Times of Crisis (s. 13–28). Palgrave Macmillan.

Stępińska, A. (2017). Former Eastern European States (Poland, Czech Republic, Former Soviet States, Romania, Bulgaria). W P. Rössler, C. Hoffner, & L. Van Zoonen (red.), The International Encyclopedia of Media Effects (s. 1–9) Wiley-Blackwell.

Jurga-Wosik, K., Stępińska, A., Narożna, D., Secler, B., & Adamczewska, K. (2017). Między informacją a komentarzem: polski model dziennikarstwa w świetle badań empirycznych. W I. Hofman & D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media: gatunki w mediach, Tom I: Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych (s. 131–144). Wydawnictwo UMCS.

Stępińska, A., & Głowacki, M. (2014). Professional roles, context factors and responsibility across generations of Polish journalists. W M. Głowacki, E. Lapuk, & A. Balcytiene (red.), Journalism that Matters. Views from Central and Eastern Europe (s. 79–96). Peter Lang.

Stępińska, A., & Secler, B. (2014). Polish Printed Media Coverage and Evaluation of the Polish Presidency in the EU Council Presidency. W A. Stępińska (red.) Media and Communication in Europe (s. 211–226). Logos Verlag.

Cohen, A. A., Hanitzsch T., Stępińska, A., Porath, W., & Heimprecht, C. (2013). Rationale, Design, and Methodologies W A. A. Cohen et al. (red.) Foreign News on Television: Where in the World is the Global Village? (s. 3–22). Peter Lang.

Stępińska, A., Porath, W., Mujica, C., Xu, X., & Cohen, A. (2013). The prevalence of news: Domestic, foreign and hybrid. Foreign News on Television. W A. A. Cohen et al. (red.) Foreign News on Television: Where in the World is the Global Village? (s. 23–28). Peter Lang.

Willnat, L., Weaver, D., Stępińska, A., & Lo, V. (2013). Who Uses News, How Much, and Why? W A. A. Cohen et al. (red.) Foreign News on Television: Where in the World is the Global Village? (s. 153–170). Peter Lang.

Stępińska, A., Ossowski, S., Pokrzycka, L., & Nowak, J. (2012). The journalists and journalism of Poland. W D. H. Weaver & L. Willnat (red.) The Global Journalist in the 21st Century (s. 265-276). Routledge.

Stępińska, A., & Ossowski, S. (2011). Kariera, kontrola, służba społeczna–postawy różnych pokoleń polskich dziennikarzy. W I. Hofman (red.), Studia nad dziennikarstwem (s. 43–62). Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej.

Stępińska, A. (2011). The ‘Feedback’ of Euronews: a study on an active international audience. W A. Stępińska (red.) News in Europe, Europe on News (s. 143–158). Logos Verlag.

Stępińska, A., & Ossowski, S. (2011). Społeczne oczekiwania a autostereotyp dziennikarzy polskich w XXI wieku. W B., Pająk-Patkowska (red.), Stereotypy w obszarze społecznym i politycznym (s. 33-46). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Stępińska, A. (2010). Women in international TV news, W I. Andruszkiewicz & A. Balczyńska– Kosman (red.), The participation of women in the media and in politics – an international dimension (s. 169–177). Wydawnictwo Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Stępińska, A., & Ossowski, S. (2010). Polski dziennikarz – niezależny altruista?  W W. Machura (red.) Etyka w mediach, vol. 5, Nowe media – stare idee (s. 35–46). Wydawnictwo Naukowe SCRIPTORIUM.

Stępińska, A., & Ossowski, S. (2010). Dziennikarze polscy – między mitem „czwartej władzy” a świadomością misji. W R. Kowalczyk & W. Machura (red.) Media – czwarta władza? (s. 55–66). Wydawnictwo Naukowe SCRIPTORIUM.

Stępińska, A. (2010). Postawy wobec sytuacji konfliktowych wśród studentów polskich i niemieckich–wyzwania dla edukacji w środowisku wielokulturowym. W J. Jańczak, M. Musiał–Karg & L. Wojnicz (red.), Pogranicze polsko – niemieckie na tle granic i pograniczy europejskich (s. 71–82). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Stepinska, A. (2009). 9/11 and the transformation of globalized media events. W N., Couldry, A., Hepp, & F., Krotz (red.), Media events in a global age (s. 209-222). Routledge.

Stępińska, A. (2009). Wizerunek państwa – działania PR nie tylko w okresie prezydencji. W Z., Czachór & M. J., Tomaszyk (red.), Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej – doświadczenia partnerów, propozycje dla Polski (s. 159–170). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Sobczak, J., & Stępińska, A. (2008). The Truth of the Court and the Truth of the Media. W M. Piechowiak (red.), Norm and Truth (s. 161-169). Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.

Stępińska, A., (2008). Europejskie kampanie wyborcze w Polsce (2003–2004). Analiza politologiczna i medioznawcza. W J., Sobczak & B., Hordecki, Media i polityka (s. 165–181). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Stepińska, A. (2008).  “JA jako lider polityczny i prezydent” – wizerunki autoprezentacyjne kandydatów na urząd Prezydenta RP w 2005 r. W B., Szklarski (red.), Gra w przywództwo – jak zdobyć i utrzymać władzę (s. 67–84). Collegium Civitas Press.

Stępińska, A., (2007). Wizerunki autoprezentacyjne kandydatów na urząd Prezydenta RP w 2005 r. W T. Sasińska–Klas (red.), Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce (s. 214–239). Wydawnictwo Adam Marszałek.

Stępińska, A. (2007). Instrumentalizacja negatywnych obrazów obcego i wroga w przekazach wyborczych jako przykład działania o charakterze perswazyjnym. W P. Lissewski (red.) Polityka i perswazja (s. 69–77). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Stępińska, A. (2007). Das Fremd – und Feindbild in polnischen Wahlkampagnen. W D. Bingen, P. O. Loew, & K. Woycicki, (red.) Die Destruktion des Dialogs. Zur innenpolitischen Instrumentalisierung negativer Fremd – und Feindbilder. Polen, Tschechien, Deutschland und die Niederlande im Vergleich, 1900 bis heute  (s. 247–263). Otto Harrassowitz Verlag.

Stępińska, A. (2007). Audycje wyborcze jako źródło informacji o podmiotach Politycznych. W J. Fras (red.) Studia nad komunikowaniem politycznym (s. 213–226). Wydawnictwo Adam Marszałek.

Stępińska, A. (2007). Wizerunek czy program? – audycje wyborcze kandydatów na urząd Prezydenta RP w 2005 r. W A., Stelmach (red.) Czy upadek demokracji? Wymiar praktyczny  (s. 183–193). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Stępińska, A. (2007). Style autoprezentacyjne polskich kandydatów na eurodeputowanych. Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004. W D. Piontek (red.) Europejskie wybory PolakówReferendum i wybory do Parlamentu Europejskiego (s. 163–182). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Stępińska, A. (2007). Jaka Polska w jakiej Europie? – analiza telewizyjnych audycji referendalnych. W D. Piontek (red.) Europejskie wybory PolakówReferendum i wybory do Parlamentu Europejskiego (s. 163–182). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Stępińska, A. (2007). Violence on television in the U.S. Old problem, new consequences. W S. Wojciechowski (red.) The Modern Terrorism and Its Forms (s. 129–148). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Stępińska, A., & Wrześniewska–Pietrzak, M. (2006). „Jedność w różnorodności” – komunikacja przez pryzmat wartości w kampanii do Parlamentu Europejskiego. W I. Kamińska–Szmaj, T., Piekot & M., Zaśko–Zielińska (red.), Oblicza komunikacji 1. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją (s. 354–369). Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”.

Stępińska, A. (2006). Obraz Polski i Europy w audycjach wyborczych kandydatów do Parlamentu Europejskiego. W  I. Dobosz & B., Zając (red.) Polskie media w jednoczącej się Europie.Szanse i wyzwania (s. 179–194). Universitas.

Stępińska, A. (2006). Granice skuteczności negatywnej reklamy politycznej. W R., Paradowski (red.) Religia. Prawo. Reklama. Dylematy kultury współczesnej (s. 179–194). Media Form.

Stepińska, A. (2006). Modern Mass Media and International Terrorism. W S. Wojciechowski (red.), The Faces of Terrorism (s. 173–186). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Stępińska, A. (2006). Komunikowanie międzykulturowe jako doświadczenie i przedmiot studiów. W D. Fic (red.) Wpływ edukacji na rozwój społeczno – ekonomiczny w warunkach globalizacji (s. 297–306). Uniwersytet Zielonogórski.

Stępińska, A. (2005). The Global Flow of Information and Propaganda. Terrorist Attacks on the USA, September 11, 2001 as a media event, W S. Wojciechowski (red.) Terrorism as a timeless actor on the international stage (s. 51–62). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Stępińska, A. (2005). Europejska opinia publiczna. W R. Paradowski (red.) Unia Europejska a społeczeństwo obywatelskie (s. 81-98). I Wydawnictwo Naukowe Insytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Stępińska, A. (2004). Problematyka europejska w przekazach programowych kandydatów na urząd Prezydenta RP w latach 1990–2000. W S. Wojciechowski (red.) Europejskie dylematy i wyzwania (s. 107–124). Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.