Badania

Obszary zainteresowań naukowych:

 • Badania nad dziennikarzami
 • Analiza zawartości przekazów medialnych
 • Komunikowanie międzynarodowe
 • Komunikowanie międzykulturowe
 • Komunikowanie polityczne

Międzynarodowe projekty badawcze:

 1. Foreign News on TV – z udziałem badaczy z 17 państw (2007 – 2011) – badania polskie prowadzone w ramach projektu ”Informacje zagraniczne w polskich telewizyjnych audycjach informacyjnych” finansowany przez MNiSW – grant na badania własne NN 116 113534 – kierownik: prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak (lata 2008 – 2011). Funkcja: główny wykonawca.
 2. The Conflict in Caucasus in Journalism: Political Analysis in News(papers) in Finland, Estonia, Germany, Poland, and Sweden – zainicjowany przez Heikki Heikkilä z Uniwersytetu w Helsinkach (2008 – 2009). Projekt finansowany przez Foundation of Sanoma (Finlandia). Funkcja: wykonawca.
 3. The Anti – Americanism Study – zainicjowany przez Larsa Willnata z Indiana University, USA z udziałem badaczy z 20 krajów (2008). Funkcja: wykonawca.
 4. Global Journalist in the 21st Century, zainicjowany w 2009 r. przez Davida H. Weavera i Larsa Willnata z Indiana University, USA. Funkcja: wykonawca.
 5. Media Coverage of the Polish EU Presidency – zainicjowany przez dr A. Stępińską, z udziałem badaczy z 10 krajów (2011 – 2013) – projekt realizowany w ramach projektu ”Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej i Euro2012: rola wydarzeń medialnych w procesie kształtowania wizerunku państwa” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki – grant na badania własne NN 116 614440. Funkcja: kierownik.
 6. Media Coverage of the EURO2012 – zainicjowany przez dr A. Stępińską – projekt realizowany w latach 2012 – 2014 w ramach projektu ”Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej i Euro2012: rola wydarzeń medialnych w procesie kształtowania wizerunku państwa” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki – grant na badania własne NN 116 614440. Funkcja: kierownik.
 7. Worlds of Journalism (kierownik: Thomas Hanitzsch, University of Munich). Funkcja: wykonawca.
 8. Journalistic Role Performance Around the Globe realizacja 2013 – 2014 r. Koordynator: Dr. Claudia Mellado, University of Santiago, Chile. Funkcja: wykonawca.
 9. „Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political Populism for Democratic Politics” – projekt będzie realizowany w latach 2014 – 2018. Funkcja: uczestnik, koordynator prac polskiego zespołu badawczego.