Dydaktyka

  • Systemy medialne na świecie
  • Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe
  • Komunikacja interkulturowa
  • Komunikacja interpersonalna w Azji Wschodniej i Południowej
  • Międzykulturowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
  • Wstęp do nauki o komunikowaniu
  • Intercultural Communication
  • Mass Media and International Communication
  • Mass Media Research