Badania

Obszary zainteresowań naukowych:

  • Badania nad dziennikarzami
  • Analiza zawartości przekazów medialnych
  • Komunikowanie międzynarodowe
  • Komunikowanie międzykulturowe
  • Komunikowanie polityczne

Granty i projekty badawcze: