Publications

Books:

Stępińska, A., Lipiński, A., Piontek, D., & Hess, A. (2020). Populist Political Communication in Poland: Political Actors–Media–Citizens. Logos Verlag Berlin GmbH.

Stępińska A. (2004). Marketingowe strategie wyborcze. Wybory prezydenckie w Polsce (1990 – 2000) [Marketing election strategies. Presidential elections in Poland (1990-2005)]. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Edited books:

Stępińska, A., & Lipiński. A. (Eds.). (2020). Badania nad dyskursem populistycznym: wybrane podejścia [Studies on populist discourse: selected perspectives]. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Stępińska, A., (Ed.). (2020). Populist Discourse in the Polish Media. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Stępińska, A., (Ed.). (2020). Populist Political Communication across Europe: Contexts and Contents. Studies in Communication and Politics, 13. Peter Lang Publishing Group. https://doi.org/10.3726/b17824

Stępińska, A., Jurga-Wosik, E., & Secler, B. (Eds.). (2018). Oblicza współczesnej komunikacji. Konteksty, problemy, wyzwania [Modern communication: Contexts, problems, and challenges]. Wydawnictwo ToC.

Stępińska, A., (Ed.). (2014). Media and Communication in Europe, Logos Verlag. https://doi.org/10.30819/3680

Stępińska, A., (Ed.). (2011). News in Europe, Europe on News. Logos Verlag.

Papers in journals:

Trilling, D., Kulshrestha, J., de Vreese, C., Halagiera, D., Jakubowski, J., Möller, J., Puschmann, C., Stępińska, A., Stier, S., & Vaccari, C. (2022). Is sharing just a function of viewing? The sharing of political and non-political news on Facebook. Journal of Quantitative Description: Digital Media, 2. https://doi.org/10.51685/jqd.2022.016

Heiselberg, L., Stępińska, A. (2022). Transforming Qualitative Interviewing Techniques for Video Conferencing Platforms. Digital Journalism, 1-12. https://doi.org/10.1080/21670811.2022.2047083

Castro, L., Strömbäck, J., Esser, F., Van Aelst, P., de Vreese, C., Aalberg, T., Cardenal, A.S., Corbu, N., Hopmann, D.N., Koc-Michalska, K., Matthes, J., Schemer, C., Sheafer, T., Splendore, S., Stanyer, J., Stępińska, A., Štětka, V., Theocharis, Y. (2021). Navigating High-choice European Political Information Environments: A Comparative Analysis of News User Profiles and Political Knowledge. International Journal of Press-Politics, 1-33. https://doi.org/10.1177/19401612211012572

Stępińska, A. (2021). Contemporary Political Communication. Interview with Prof. Gianpietro Mazzoleni. Central European Journal of Communication, 3(27), 441-445. https://doi.org/10.51480/1899-5101.13.3(27).8

Salgado, S., Luengo, Ó. G., Papathanassopoulos, S., Suiter, J., & Stępińska, A. (2021). Crisis and populism: a comparative study of populist and non-populist candidates and rhetoric in the news media coverage of election campaigns. European Politics and Society, 1–16. https://doi.org/10.1080/23745118.2021.1896882

Van Aelst, P., Toth, F., Castro, L., Štětka, V., de Vreese, C., Aalberg, T., Cardenal, A. S., Corbu, N., Esser, F., Hopmann, D. N., Koc-Michalska, K., Matthes, J., Schemer, C., Sheafer, T., Splendore, S., Stanyer, J., Stępińska, A., Strömbäck, J. & Theocharis, Y. (2021). Does a Crisis Change News Habits? A Comparative Study of the Effects of COVID-19 on News Media Use in 17 European Countries. Digital Journalism, 1–31. https://doi.org/10.1080/21670811.2021.1943481

Theocharis, Y., Cardenal, A., Jin, S., Aalberg, T., Hopmann, D. N., Strömbäck, J., Castro, L., Esser, F., Van Aelst, P., de Vreese, C., Corbu, N., Koc-Michalska, K., Matthes, J., Schemer, C., Sheafer, T., Splendore, S., Stanyer, J., Stępińska, A., & Štětka, V. (2021). Does the platform matter? Social media and COVID-19 conspiracy theory beliefs in 17 countries. New Media & Society, 1–26. https://doi.org/10.1177/14614448211045666

Stępińska, A. (2021). Factors Affecting Self-Censorship Among Polish Journalists. Zeszyty Prasoznawcze, 2(246), 49–63. https://doi.org/10.4467/22996362pz.21.010.13475

Stępińska, A. (2019). The Hungarian media system under political pressure. Interview with Prof. Péter Bajomi-Lázár. Central European Journal of Communication, 12(2), 257–262. https://doi.org/10.19195/1899-5101.12.2(23).9

Lipiński, A., & Stępińska, A. (2018). Polish Right-Wing Populism in the Era of Social Media. Problems of Post-Communism, 66(1), 1–12. https://doi.org/10.1080/10758216.2018.1484667

Márquez-Ramírez, M., Mellado, C., Humanes, M. L., Amado, A., Beck, D., Davydov, S., Mick, J., Mothes, C., Olivera, D., Panagiotu, N., Roses, S., Silke, H., Sparks, C., Stępińska, A., Szabó, G., Tandoc, E. & Wang, H. (2019). Detached or Interventionist? Comparing the Performance of Watchdog Journalism in Transitional, Advanced and Non-democratic Countries. The International Journal of Press/Politics, 25(1), 1–12. https://10.1177/1940161219872155

Mellado, C., Hellmueller, L., Márquez-Ramírez, M., Humanes, M. L., Sparks, C., Stepinska, A., Pasti, S., Schielicke, A.M., Tandoc, E., & Wang H. (2017). The Hybridization of Journalistic Cultures: A Comparative Study of Journalistic Role Performance. Journal of Communication, 67(6), 944–967, https://10.1111/jcom.12339

Stępińska, A., Narożna, D., Secler, B., & Jurga-Wosik, E. (2017). Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej w Polsce. Motywacje, oczekiwania i plany zawodowe[Journalism and social communication students in Poland. Motivations, expectations, and professional plans]. Studia Medioznawcze, 1(68), 11–24. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.68.406

Stępińska, A. (2017). Polish journalists. A profession (still) in transition? Central European Journal of Communication, 10(18), 32–47. https://doi.org/10.19195/1899-5101.10.1(18).3

Stępińska, A., Jurga-Wosik, E., Adamczewska, K., Secler, B., & Narożna, D. (2017). Postawy polskich dziennikarzy wobec aktorów politycznych: badania empiryczne [Polish journalists’ attitudes towards Political actors: empirical studies]. Przegląd Politologiczny, 1, 127–142. https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.1.9

Van Aelst, P., Strömbäck, J., Aalberg, T., Esser, F., De Vreese, C., Matthes, J., Hopmann, Salgado, S., Hubé, N., Stępińska, A., Papathanassopoulos, S., Berganza, R., Legnante, G., Reinemann, C., Sheafer, T. & Stanyer, J. (2017). Political communication in a high-choice media environment: a challenge for democracy? Annals of the International Communication Association, 41(1), 3–27. https://doi.org/10.1080/23808985.2017.1288551

Stępińska, A., & Adamczewska, K. (2017). Obecność stylu populistycznego w mediach informacyjnych podczas kampanii wyborczej w 2015 roku [Populist discourse in news media during the election campaign in 2015]. e-Politikon, 24, 59–86.

Stępińska, A. (2016). Politicization of Europe – Polish media coverage of the EU presidency. Rocznik Integracji Europejskiej, 10, 213– 228, https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.13

Stępińska, A., Adamczewska, K., Narożna, D., Jurga–Wosik, E.,  & Secler, B. (2016). Zmiany motywów wyboru zawodu dziennikarskiego w Polsce [Changes in motives of selectig journalism as a profession in Poland]. Zeszyty Prasoznawcze, 2(226), 392–407, https://doi.org/10.4467/22996362PZ.16.026.5430

Stępińska, A., & Szabo, G. (2016). Continities and discontiuities: changing patterns in journalism and media in Central and Eastern Europe. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2, 5–14, https://doi.org/10.14746/ssp.2016.2.1

Stępińska, A., Jurga–Wosik, E., Adamczewska, K., Secler, B., & Narożna, D. (2016). Journalistic role performance in Poland. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2, 37–52, https://doi.org/10.14746/ssp.2016.2.3

Secler, B., Stępińska, A., Jurga-Wosik, E., Narożna, D., & Adamczewska, K. (2016). Model dziennikarstwa zorientowany na obywateli w perspektywie paradygmatu społecznej odpowiedzialności mediów. Przykład prasy w Polsce [Civic model of journalism and a social responsibility model. A case study of the Polish press]. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 2(32), 167–185. https://doi.org/10.18778/1505-9057.32.13

Wöhlert, R., Joye, S., Stępińska, A., Biltereyst, D., & Velders, K. (2015). News coverage of the first Polish presidency of the Council of the European Union 2011: Findings from an international comparative study. Central European Journal of Communication, 8(2), 187–204.

Kołodziejczak, M., & Stępińska A. (2014). Podstawy teoretyczne badań nad wydarzeniami medialnymi [Theoretical background for studies on media events]. Zeszyty Prasoznawcze, 1(217), 1–21. https://doi.org/10.4467/2299-6362PZ.14.001.2136

Stępińska, A. (2014-2015). “Geografia newsów” i kryteria selekcji informacji zagranicznych [News geography and foreign news selection criteria]. Media, Kultura, Społeczeństwo, 9/10, 7–18.

Stępińska, A. (2013). International project: Media coverage of the Polish EU presidency. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 3, 71–86.

Stępińska, A., (2013). The Polish EU presidency in Polish press: Did we actually notice it? Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 3, 191–206.

Stępińska, A., Ossowski, S. (2012). Three Generations of Polish Journalists: Professional Roles and Identities. Journalism Studies, 5-6, 857–867. http://dx.doi.org/10.1080/1461670X.2012.668000

Stępińska, A., (2012). Media Coverage of the Polish EU Presidency. Yearbook of Polish European Studies, 15, 61–81.

Stępińska, A., & Ossowski, S. (2011). Dziennikarze w Polsce: wartości, priorytety i standardy zawodowe [Journalists in Poland: values, priorities, and professional standards]. Studia Medioznawcze, 1, 17–30.

Stępińska, A., & Wrześniewska Pietrzak, M. (2011). Debaty prezydenckie 2010: komunikacja przez pryzmat wartości [2010 Presidential debates: communication through values]. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2, 5–32.

Stępińska, A. (2011). Obraz konfliktu rosyjsko – gruzińskiego w 2008 roku w polskiej prasie drukowanej [Polish press coverage of the Russian – Georgian conflict in 2008]. Zeszyty Prasoznawcze, 1/2, 59–75.

Stępińska, A. (2010). `Double elections’ as a context of political communication. Analyzing the 2005 parliamentary and presidential campaign advertising in Poland. CEU Political Science Journal, 5(2), 202–237.

Stepińska, A., & Hordecki, B. (2010), Postawy wobec Stanów Zjednoczonych: raport z międzynarodowych badań porównawczych [Attitudes towards the US: a report of international comparative study], Przegląd Politologiczny, 4, 53–68.

Stępińska, A. (2009).  Euronews: europejska stacja telewizyjna? [Euronews: an European TV station?]. Przegląd Politologiczny, 3, 129–144.

Stępińska, A. (2009). Formats of the election campaign messages in Poland. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 4, 21–38.

Stępińska, A. (2006). Wizerunek polityka lokalnego i rola środków masowego przekazu w jego kształtowaniu [Image of a local politician and a role of the mass media in a process of creating an image]. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2, 151–164.

Stępińska, A. (2005). Telewizyjna kampania referendalna jako arena rywalizacji politycznej. Referendum unijne w Polsce w 2003 r. [Referendum campaign on TV as a sphere of political competition]. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 1, 39–58.

Stępińska, A. (2005). Globalny przepływ informacji i propagandy. Atak terrorystyczny na USA z 11 września 2001 r. jako wydarzenie medialne [The Global Flow of Information and Propaganda. Terrorist Attacks on the USA, September 11, 2001 as a media event]. Problemy Humanistyki, 10/11, 57–67.

Stępińska, A. (2004). Strategia wyborcza: definicja, elementy i typy [Election strategy: definition, elements and types]. Przegląd Politologiczny, 3, 25–36.

Chapters in edited books:

Cardenal, A. S., Castro, L., Schemer, C., Strömbäck, J., Stępińska, A., de Vreese, C., & Van Aelst, P. (2021). Divided We Trust?: The Role of Polarization on Rally-around-the-Flag Effects during the COVID-19 Crisis. In P., Van Aelst, J. G., Blumler (Eds.), Political Communication in the Time of Coronavirus (pp. 157-173). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003170051-13

Mellado, C., Márquez-Ramírez, M., Humanes, M. L., Mothes, C., Amado, A., Davydov, S., Stępińska, A., & Tandoc, E. (2021). Beyond Journalistic Norms: Empirical Lessons on Role Performance in the News. In C. Mellado (Ed.), Beyond Journalistic Norms. Role of Performance and News in a Comparative Perspective  (pp. 225–244). Routledge.

Stępińska, A., Szabó, G., Márquez-Ramírez, M., Pasti, S., & Panagiotou, N. (2021). Journalistic Role Performance: A Societal-Level Approach. In C. Mellado (Ed.), Beyond Journalistic Norms. Role of Performance and News in a Comparative Perspective  (pp. 205–224). Routledge.

Stępińska, A., Szabó, G., Amado, A., & Silke, H. (2020). Journalistic Voice: The Performance of the Interventionist Role. In C. Mellado (Ed.), Beyond Journalistic Norms. Role of Performance and News in a Comparative Perspective (pp. 85–102). Routledge.

Mellado, C., Márquez-Ramírez, M., Humanes, M. L., Amado, A., Mothes, C., Silke, H., Stępińska, A. & Tandoc, E. (2020). Mapping Professional Roles in News Content Across 18 Countries: A Descriptive Overview. In C. Mellado (Ed.) Beyond Journalistic Norms. Role of Performance and News in a Comparative Perspective  (pp. 67–84). Routledge.

Adamczewska, K., & Stępińska, A. (2020). Who Covers Populism? Types of Populism in Print Media Outlets. In A. Stępińska (Ed.), Populist Discourse in the Polish Media (pp. 25–44). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Jakubowski, J., Stępińska, A., & Halagiera, D. (2020). What Populism is About? Topics in Populist Discourse in Print Media. In A. Stępińska (Ed.), Populist Discourse in the Polish Media (pp. 61–80). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Lipiński, A., & Stępińska, A. (2020). Populizm prawicowy w Polsce [Right-wing populism in Poland]. In P. Tomanek (Ed.), Nieliberalna rewolucja w Polsce [Non-liberal revolution in Poland], (pp. 96–109). Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Lipiński, A., & Stępińska, A. (2020). Przegląd badań nad populizmem w Polsce [Overview of studies on populism in Poland]. In A. Lipiński,&  A. Stępińska (Eds.), Badania nad dyskursem populistycznym: wybrane podejścia [Studies on populist discourse: selected approaches], (pp. 23–47). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Lipiński, A., & Stępińska, A. (2020). Współczesne badania nad populizmem – wybrane dylematy i kluczowe podejścia [Contemporary studies on populism: selected dilemmas and key perspectives]. In A. Lipiński, & A. Stępińska (Eds.), Badania nad dyskursem populistycznym: wybrane podejścia [Studies on populist discourse: selected approaches], (pp. 5–22). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Stępińska, A., & Szabo, G. (2020). Between Reporting and Interpreting: Journalistic Voice in the News Media in Transitional Democracies. In D. C., Balaban, I. Hosu, & A. Voina (Eds.) Communication. It’s about platforms (pp. 21–34). Accent.

Stępińska, A.,&  Wyszyński, J. (2020). Ilościowa analiza zawartości przekazów w badaniach nad dyskursem populistycznym [Quantitave content analysis in studies on populist discourse]. In A. Lipiński & A. Stępińska (Eds.), Badania nad dyskursem populistycznym: wybrane podejścia [Studies on populist discourse: selected approaches], (pp. 107–129). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Stępińska, A., Piontek, D., & Jakubowski, J. (2020). Międzynarodowe badania empiryczne nad populistycznym komunikowaniem politycznym – wyzwania metodologiczne i organizacyjne [International empirical studies on populist political communication – methodological and organizational challenges].  In A. Lipiński, & A. Stępińska (Eds.), Badania nad dyskursem populistycznym: wybrane podejścia [Studies on populist discourse: selected approaches] (pp. 107–129). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Stępińska, A. (2020). Populism According to the Polish Print Media. In A.  Stępińska (Ed.) Populist Political Communication across Europe: Contexts and Contents. Studies in Communication and Politics, 13, (pp. 89–112). Peter Lang Publishing Group.

Stępińska, A., Wrześniewska-Pietrzak, M., & Wyszyński, J. (2020). Theoretical Background and Methods of the Study on Populist Discourse in the Media. In A. Stępińska (Ed.), Populist Discourse in the Polish Media (pp. 1–22). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Stępińska, A., & Wąsicka-Sroczyńska, M. (2020). Who ‘Speaks Populism’ in Print Media? The Populist Discourse of Political Actors and Journalists. In A. Stępińska (Ed.), Populist Discourse in the Polish Media (pp. 45–60). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Esser, F., Stępińska, A., Pekáček, O., Seddone, A., Papathanassopoulos, S., Peicheva, D., … & Engesser, S. (2019). Event-, politics-, and audience-driven news: A comparison of populism in European media coverage in 2016 and 2017. In C. Reinemann, J. Stanyer, T. Aalberg, F. Esser, & C.H. de Vreese (Eds.) Communicating Populism. Comparing Actor Perceptions, Media Coverage, and Effects on Citizens in Europe (pp. 123–140). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429402067-7

Salgado, S., Culloty, E., & Stępińska, A. (2019). Comparing Election News Coverage in Europe: Theoretical and Empirical Foundations of the Approach. In S. Salgado (Ed.), Mediated Campaigns and Populism in Europe (pp. 1–22). Palgrave Macmillan.

Stępińska, A., Lipiński, A., & Adamczewska, K. (2019). The 2015 Parliamentary Election in Poland: A Political Déjà vu. In S. Salgado (Ed.), Mediated Campaigns and Populism in Europe (pp. 143–164). Palgrave Macmillan.

Lipiński, A., & Stępińska, A. (2018). Polish Right-wing Populism. In J. Harper (Ed.), Poland’s Memory Wars. Essays on Illiberalism (pp. 80–95). Central European University Press.

Piontek, D., Stępińska, A., & Jurga-Wosik, E. (2018). Media i ich znaczenie w kształtowaniu kultury politycznej [Media and its role in developing political culture]. In A. Stelmach, M. Lorenc, & M. Łukaszewski (Eds.), Kultura polityczna w poszukiwaniu nowego paradygmatu: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Wallasowi. T. 1 [Political culture in search for new paradigm], (pp. 161–172). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Stępińska., & A., Lipiński, A. (2018). Rechter Populismus in Polen. In J. Harper (Ed.), Polens Streit um die Erinnerung. Essays zur Illberalität (pp. 93–110). Tectum Verlag.

Stępińska, A., Jurga-Wosik, E., & Secler, B. (2018). Wstęp. In A. Stępińska, E. Jurga-Wosik, & B. Secler (Eds.), Oblicza współczesnej komunikacji: konteksty, problemy, wyzwania [Contemporary communication: contexts, problems, challenges], (pp. 5–15). Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Wydawnictwo ToC.

Stępińska, A. (2017). Media Use: Former Eastern European States. In P. Rössler, C. Hoffner, L. Van Zoonen (Eds.), The International Encyclopedia of Media Effects (pp. 1–9). Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781118783764.wbieme0009

Jurga-Wosik, K., Stępińska, A., Narożna, D., Secler, B., & Adamczewska, K. (2017). Między informacją a komentarzem: polski model dziennikarstwa w świetle badań empirycznych [Between information and commentary: Polish journalism model – empirical studies]. In I. Hofman & D. Kępa-Figura (Eds.), Współczesne media: gatunki w mediach [Contemporary media: journalistic genres], (pp. 131–144). Wydawnictwo UMCS.

Stępińska, A., Lipiński, A., Hess, A., & Piontek, D. (2016). Poland: A Fourth Wave of Populism? In T. Aalberg, F. Esser, C. Reinemann, J. Stromback, & C. de Vreese (Eds.), Populist political communication in Europe (pp. 299–311). Routledge.

Esser, F.,  Stępińska, A.,  & Hopmann, D. (2017). Populism and the media: cross-national findings and perspectives. In T. Aalberg, F. Esser, C. Reinemann, J. Stromback, & C. de Vreese (Eds.), Populist political communication in Europe (pp. 365–380). Routledge.

Stępińska, A. (2017). Political Advertising During the 2014 Polish EU Parliamentary Election Campaign. In R. Boicu, S. Branea, & A. Stefanel (Eds.), Political Communication and European Parliamentary Elections in Times of Crisis (pp. 13–28). Palgrave Macmillan.

Stępińska, A. (2017). Former Eastern European States (Poland, Czech Republic, Former Soviet States, Romania, Bulgaria. In P. Rössler, C. Hoffner, & L. Van Zoonen (Eds.), The International Encyclopedia of Media Effects (pp. 1–9). Wiley-Blackwell.

Stępińska, A., & Głowacki, M. (2014). Professional roles, context factors and responsibility across generations of Polish journalists. In M. Głowacki, E. Lapuk, & A. Balcytiene (Eds.), Journalism that Matters. Views from Central and Eastern Europe (pp. 79–96). Peter Lang.

Stępińska, A., & Secler, B. (2014). Polish Printed Media Coverage and Evaluation of the Polish Presidency in the EU Council Presidency. In A. Stępińska (Ed.) Media and Communication in Europe (pp. 211–226). Logos Verlag.

Cohen, A. A., Hanitzsch T., Stępińska, A., Porath, W., & Heimprecht, C. (2013). Rationale, Design, and Methodologies In A. A. Cohen et al. (Eds.) Foreign News on Television: Where in the World is the Global Village? (pp. 3–22). Peter Lang.

Stępińska, A., Porath, W., Mujica, C., Xu, X., & Cohen, A. (2013). The prevalence of news: Domestic, foreign and hybrid. Foreign News on Television, In A. A. Cohen et al. (Eds.) Foreign News on Television: Where in the World is the Global Village? (pp. 23–28). Peter Lang.

Willnat, L., Weaver, D., Stępińska, A., & Lo, V. (2013). Who Uses News, How Much, and Why? In A. A. Cohen et al. (Eds.) Foreign News on Television: Where in the World is the Global Village? (pp. 153–170). Peter Lang.

Stępińska, A., Ossowski, S., Pokrzycka, L., & Nowak, J. (2012). The journalists and journalism of Poland. In D. H. Weaver, & L. Willnat (Eds.) The Global Journalist in the 21st Century (pp. 265-276). Routledge.

Stępińska, A., & Ossowski, S. (2011). Kariera, kontrola, służba społeczna–postawy różnych pokoleń polskich dziennikarzy [Career, control, civic service – attitudes of Polish journalists; generations]. In I. Hofman (Ed.), Studia nad dziennikarstwem [Journalism studies], (pp. 43–62). Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej.

Stępińska, A. (2011). The ‘Feedback’ of Euronews: a study on an active international audience. In A. Stępińska (Ed.), News in Europe, Europe on News (pp. 143–158). Logos Verlag.

Stępińska, A., & Ossowski, S. (2011). Społeczne oczekiwania a autostereotyp dziennikarzy polskich w XXI wieku [Social expectations and the autostereotype of the Polish journalists in the 21st century]. In B. Pająk-Patkowska (Ed.), Stereotypy w obszarze społecznym i politycznym [Stereotypes in social and political areas], (pp. 33-46). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Stępińska, A. (2010). Women in international TV news, In I. Andruszkiewicz, A. Balczyńska– Kosman (Eds.), The participation of women in the media and in politics – an international dimension (pp. 169–177). Wydawnictwo Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Stępińska, A., & Ossowski, S. (2010). Polski dziennikarz – niezależny altruista? [Polish journalist: an independent altruist?] In W. Machura (Ed.) Etyka w mediach, vol. 5, Nowe media – stare idee [Ethics in media, vol. 5, New media – old ideas] (pp. 35–46).  Wydawnictwo Naukowe SCRIPTORIUM.

Stępińska, A., & Ossowski, S. (2010). Dziennikarze polscy – między mitem „czwartej władzy” a świadomością misji [Polish journalists: between a myth of fourth estate and a public service]. In R. Kowalczyk, & W. Machura (Eds.) Media – czwarta władza? [Media – a fourth estate?], (pp. 55–66). Wydawnictwo Naukowe SCRIPTORIUM.

Stępińska, A. (2010). Postawy wobec sytuacji konfliktowych wśród studentów polskich i niemieckich–wyzwania dla edukacji w środowisku wielokulturowym [Attitudes towards conflict among Polish and German students: challenges for education process in a multicultural environment. In J. Jańczak, M. Musiał–Karg, & L. Wojnicz (Eds.), Pogranicze polsko – niemieckie na tle granic i pograniczy europejskich [Polish – German borderland in comparison to other European borderlands], (pp. 71–82). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Stepinska, A. (2009). 9/11 and the transformation of globalized media events. In N. Couldry, A. Hepp, & F. Krotz (Eds.), Media events in a global age (pp. 209-222). Routledge.

Stępińska, A. (2009). Wizerunek państwa – działania PR nie tylko w okresie prezydencji [Image of a country: Public Relations not only for the period of the EU Presidency], In Z. Czachór & M. J. Tomaszyk (Eds.), Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej – doświadczenia partnerów, propozycje dla Polski [EU council Presidency – partners’ experience, suggestions for Poland], (pp. 159–170). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Sobczak, J., & Stępińska, A. (2008). The Truth of the Court and the Truth of the Media, In M. Piechowiak (Ed.), Norm and Truth (pp. 161-169). Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.

Stępińska, A. (2008). Europejskie kampanie wyborcze w Polsce (2003–2004). Analiza politologiczna i medioznawcza [European election campaigns in Poland (2003-2004). Political science and media science perspectives]. In J. Sobczak & B. Hordecki, Media i polityka [Media and politics], (pp. 165–181). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Stepińska, A. (2008).  “JA jako lider polityczny i prezydent” – wizerunki autoprezentacyjne kandydatów na urząd Prezydenta RP w 2005 r. [Me as a political leader and a president: self-presentations of the Polish presidential candidates in 2005]. In B. Szklarski (Ed.), Gra w przywództwo – jak zdobyć i utrzymać władzę [Leadership game: how to gain and uphold the power], (pp. 67–84). Collegium Civitas Press.

Stępińska, A. (2007). Wizerunki autoprezentacyjne kandydatów na urząd Prezydenta RP w 2005 r. [Self-presentations of the Polish presidential candidates in 2005]. In T. Sasińska–Klas (Ed.), Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce [Media in campaigns. Election campaigns. Media in politics], (pp. 214–239). Wydawnictwo Adam Marszałek.

Stępińska, A. (2007). Instrumentalizacja negatywnych obrazów obcego i wroga w przekazach wyborczych jako przykład działania o charakterze perswazyjnym [Instrumentalization of negative images of an alien and an enemy as an example of a persuasion] In P.  Lissewski (Ed.), Polityka i perswazja [Politics and persuasion], (pp. 69–77). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Stępińska, A. (2007). Das Fremd – und Feindbild in polnischen Wahlkampagnen [Image of an alien and an enemy in Polish election campaigns], In D. Bingen, P. O. Loew, & K. Woycicki (Eds.), Die Destruktion des Dialogs. Zur innenpolitischen Instrumentalisierung negativer Fremd – und Feindbilder. Polen, Tschechien, Deutschland und die Niederlande im Vergleich, 1900 bis heute (pp. 247–263). Otto Harrassowitz Verlag.

Stępińska, A. (2007). Audycje wyborcze jako źródło informacji o podmiotach politycznych [Election programs as a source of information about political actors], In J. Fras (Ed.), Studia nad komunikowaniem politycznym [Studies on political communication], (pp. 213–226). Wydawnictwo Adam Marszałek.

Stępińska, A. (2007). Wizerunek czy program? – audycje wyborcze kandydatów na urząd Prezydenta RP w 2005 r. [Image or political agenda? – election programs of presidential candidates in Poland in 2005. In A. Stelmach (Ed.), Czy upadek demokracji? Wymiar praktyczny [Fall of democracy? Practical dimension], (pp. 183–193). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Stępińska, A. (2007). Style autoprezentacyjne polskich kandydatów na eurodeputowanych. Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 [Styles of self – presentation of Polish candidates for the European Parliament in 2004]. In D. Piontek (Ed.), Europejskie wybory Polaków. Referendum i wybory do Parlamentu Europejskiego [European elections in Poland. Referendum and the European Parliament elections], (pp. 163–182). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Stępińska, A. (2007). Jaka Polska w jakiej Europie? – analiza telewizyjnych audycji referendalnych [What Poland in what Europe? Analysis of referendum campaign on TV]. In D. Piontek (Ed.), Europejskie wybory Polaków. Referendum i wybory do Parlamentu Europejskiego [European elections in Poland. Referendum and the European Parliament elections] (pp. 163–182). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Stępińska, A. (2007). Violence on television in the U.S. Old problem, new consequences. In S. Wojciechowski (Ed.), The Modern Terrorism and Its Forms (pp. 129–148). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Stępińska, A., & Wrześniewska–Pietrzak, M. (2006). „Jedność w różnorodności” – komunikacja przez pryzmat wartości w kampanii do Parlamentu Europejskiego [Unity in diversity: communication through values during the European Parliamentary elections campaign]. In I. Kamińska–Szmaj, T. Piekot, & M. Zaśko–Zielińska (Eds.), Oblicza komunikacji 1. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją [Angels of communication 1. Perspectives of studies on text, discourse, and communication], (pp. 354–369). Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”.

Stępińska, A. (2006). Obraz Polski i Europy w audycjach wyborczych kandydatów do Parlamentu Europejskiego [Image of Poland in election programs of candidates to the European Parliament], In I., Dobosz & B., Zając (Eds.) Polskie media w jednoczącej się Europie.Szanse i wyzwania [Polish media in integrating Europe. Chances and challenges] (pp. 179–194). Universitas.

Stępińska, A. (2006). Granice skuteczności negatywnej reklamy politycznej [Limits of efectiveness of negative political advertisement]. In R. Paradowski (Ed.) Religia. Prawo. Reklama. Dylematy kultury współczesnej [Religion. Law. Advertising. Dilemmas of contemporary culture] (pp. 179–194). Media Form.

Stepińska, A. (2006). Modern Mass Media and International Terrorism. In S. Wojciechowski (Ed.), The Faces of Terrorism (pp. 173–186). Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Stępińska, A. (2006). Komunikowanie międzykulturowe jako doświadczenie i przedmiot studiów [Intercultural communication as an experience and a field of study], In D. Fic (Ed.), Wpływ edukacji na rozwój społeczno – ekonomiczny w warunkach globalizacji [Impact of education on social and economic development in the age of globalization] (pp. 297–306). Uniwersytet Zielonogórski.

Stępińska, A. (2005). The Global Flow of Information and Propaganda. Terrorist Attacks on the USA, September 11, 2001 as a media event. In S. Wojciechowski (Ed.), Terrorism as a timeless actor on the international stage (pp. 51–62). Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Stępińska, A. (2005). Europejska opinia publiczna [European public sphere]. In R. Paradowski (Ed.), Unia Europejska a społeczeństwo obywatelskie [European Union and civil society] (pp. 81-98). Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Stępińska, A. (2004). Problematyka europejska w przekazach programowych kandydatów na urząd Prezydenta RP w latach 1990–2000 [European issues in election agendas of the Polish presidential candidates in 1990-2000]. In S. Wojciechowski (Ed.) Europejskie dylematy i wyzwania [European dilemmas and challenges], (pp. 107–124). Wydawnictwo Naukowe Insytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.